AKT-vejlederen
Der er tale om en person, der har særlig indsigt i elevers adfærd, kontakt og trivsel (AKT). Denne person kan være støttende i forhold til kolleger, der har elever, som kræver en særlig indsats i forhold til elevens særlige behov i læringsmiljøet.
Nedenfor ses hvilke områder i folkeskoleloven der betragtes som omdrej­ningspunkter for AKT-vejlederens arbejde.
Fokus rettes mod den enkelte elevs trivsel, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger.
Når man skal forstå idéen med den funktion som en AKT-person har, kan det beskrives ved at sige: AKT-vejlederen bliver et af midlerne til at opnå målet med den rummelige folkeskole. Det forestiller vi os bliver ført ud i praksis ved at arbejde ud fra følgende punkter:
Det primære i funktionen er at forstå den som ”hjælp til selvhjælp”. AKT-vejlederen skal supervisere lærerne, så de magter opgaven at rumme alle klassens børn.
AKT-vejlederen kan hjælpe med afdækning af en elevs op­mærksomhedsfunktioner,  resurser og relationer i en klasse. Skolen har uddannet PAS-konsulenter, der kan afdække elevernes kognitive læringspotentialer. (PAS står for Pædagogisk Analyse og Supervision). Testen er en neuropædagogisk test.
AKT-vejlederen kan rådgive i forhold til klassens øvrige elever – hvordan støttes indlæringsmiljøet bedst, når det gælder om at give plads til elever med særlige behov.
AKT-vejlederen kan rådgive i forhold til forældresamarbejde.
Ved akutte eller aftalte situationer kan AKT-vejlederen over­tage klassen, hvis den faste lærer ser behov for det.
AKT-vejlederen udarbejder i samarbejde med klasseteams forløb med social træning for hele klasser.
AKT-vejlederen er en vigtig del af skolens specialcenter.
AKT-vejlederen indgår i forskellige netværk sammen med andre fagpersoner.