Børne- og ungdoms-tandplejen:

 

Kommunen tilbyder gratis tandbehandling til alle børn og unge fra 0 – 18 år, der er folkeregistreret i kommunen.

Kommunen har to kommunale klinikker og har derudover indgået kontakt med en række private klinikker, der har interesse og erfaring i børne- og ungdomstandpleje.

 

Forældre til småbørn under 3 år er altid velkomne til at henvende sig til tandplejen. Vi inviterer børn i 1½-års alderen til et første besøg. Børn indkaldes fra 3-års alderen til tandeftersyn ved den valgte tandlæge.

 

Tandregulering:

I 5 klasse vil en del af børnene blive indkaldt til visitation hos en specialtandlæge vedrørende behov for tandretning. Børn til visitation er udvalgt på baggrund af tandlægens ønske om vurdering hos specialtandlæge.

 

Forebyggende arbejde:

Det forebyggende arbejde foregår på kommunens skoler og omfatter intensiv tandbørsteundervisning på udvalgte klassetrin, samt undervisning i brug af tandtråd. Endvidere informeres om gode kost og drikkevaner, og i den forbindelse gør vi meget ud af at fortælle om syreskader på tænder, som bl.a. opstår ved at børn og unge drikker alt for meget sodavand. Ud over dette kan enkelte børn – efter henvisning fra egen tandlæge – få ekstra hjælp til bedring af mundhygiejnen – tandbørstning.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Overtandlæge Grethe Marcussen tlf. 75693769

Grethe.marcussen@hedensted.dk

Tandplejer Lis Sejr, Hedensted tlf. 79755970 mobil 24854187

Lis.sejr@hedensted.dk

Klinikassistenter Hanna Bentzen og Inger Christensen

Lindved skole tlf. 75851825

Hanna.bentzen@hedensted.dk

Inger.christensen@hedensted.dk