Buskort

Eleverne kan få gratis skolebuskort, hvis følgende betin­gelser er opfyldt:

Eleven skal bo i Tørring Skoledistrikt.

Følgende afstandskriterier skal være opfyldt:

0.-3. klasse: 2½ km

4.-6. klasse: 6 km

7.-9. klasse: 7 km

10. klasse: 9 km

Hvis eleven skal passere en trafikfarlig vej, så gælder af­standskriterierne ikke. Det er politiet, der afgør hvilke veje, som er trafikfarlige. Oplysning herom på skolen.

Hvert år før sommerferien skal nye elever aflevere et pasfoto på kontoret, så udleveres buskortet den første skoledag efter sommerferien. Andre elever kan få et nyt stamkort efter behov.