Elevråd

Elevrådet på Tørring skole består af 2 repræsentanter fra hver klasse på 4.-9. årgang.

Elevrådets opgave er at være bindeled mellem eleverne og ledelsen. Der sidder to elevrepræsentanter i skolebe­styrelsen.

Hvert år arrangerer elevrådet en elevrådsfest, filmaften eller lignende samt en årlig sportsdag med diverse udendørsaktiviteter. Desuden står elevrådet for mindre indkøb spil, bolde mv.

I elevrådet er der en formand, en næstformand og en sekre­tær.

Vi har 1-2 lærere til at hjælpe os.