Forældremøder

Der afholdes to årlige forældremøder i alle klasser.

Forud for møderne skal forældrene, evt. ved et formøde mellemklasseforældreråd og klasselærer, have haft mulighed for at fremsætte punktertil mødets dagsorden.

På årets første forældremøde opfordrer klasselæreren defremmødte forældre til at danne eller nyvælge et klasseforældreråd, hvishovedopgave det er at være bindeled mellem forældrene og klassens lærere isager af mere bred karakter i løbet af skoleåret.

Det skolebestyrelsesmedlem som er tilknyttet den enkelteklasse indbydes i god tid af klasselæreren til forældremødet, således at derkan skaffes substitut ved forfald.