Fri

Ønskes en elev fritaget for undervisning f.eks. i forbindelse med festdage i familien, ferierejser el. lign., rettes forud skriftlig eller telefonisk henvendelse til skolen efter følgende retningslinier:

• Fri i en enkelt dag: Man henvender sig til klasselæreren (Kontaktbog).

• Fri mere end en enkelt dag: Man henvender sig til skoleledelsen ved hjælp af kontaktbogen eller pr. mail.

 

Hvis en elev har fri mere end en dag aftales det med de enkelte lærere, hvilke lektier eleven har for.