Fritagelse fra idræt og/eller bad

Fritagelse for idræt eller bad kan kun ske efter skriftlig anmodning i kontaktbogen fra hjemmet. Den fritagne elev skal normalt overvære timen. I tilfælde af længerevarende fritagelse skal skolens kontor kontaktes. Hvis fritagelsesperioden strækker sig over mere end 4 uger, forlanger skolen lægeattest.