Glemt tøj

Glemt tøj opsamles på skolen og kan afhentes ved henven­delse til pedellen.

En gang årligt, nemlig før sommerferien, ryddes op.