Skoleflytning

Såfremt du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen; enten i bopælskommunen eller på tværs af kommunegrænserne, kan du gøre dette ved, at udfylde en blanket, som fås ved henvendelse til kommunen.

Blanketten skal afleveres på den ønskede skole, som efter påtegning videresender den til Skoleafdelingen.

Såfremt du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte Sko­leafdelingen på tlf. 79 75 55 00.