Sygdom eller tilskadekomst i skoletiden

Hvis en elev bliver syg eller kommer til skade i skolen, og skolen vurderer at eleven skal hjem eller til læge, sker normalt følgende:

Forældrene kontaktes hjemme eller på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt at skolen altid har opdaterede tlf. -numre hvor forældre kan træffes i skoletiden. Skolen forventer at forældre eller anden nær familie afhenter det syge eller tilskadekomne barn.

Såfremt forældrene ikke kan træffes eller er forhindret i at komme til skolen kan skolen arrangerer at eleven kommer hjem eller til læge på anden vis. En syg eller tilskadekom­met elev overlades dog aldrig af skolen til at være alene hjemme.