Vikardækning

Eleverne bliver ved læreres fravær fra skolen tilbudt bedst mulig undervisning.

Ved sygdom og fravær af enhver art bliver læreren bedt om en plan for undervisningen i de enkelte timer:

• Hvad arbejder eleverne med

• Hvor er de kommet til

• Er der bestemte forhold, læreren synes, vikaren skal være opmærksom på – osv.

 

Det tilstræbes, at vikaren selv er lærer i faget, har klassen til flere fag, eller kender klassen fra tidligere.

Ved mange læreres fravær på en gang – sygdom kombineret med lejrskoler, aftalte konferencer, ekskursioner osv. – vil

• små elever altid gå forud for store,

• klasser med stort elevtal altid gå forud for deletimeundervisning/specialundervisning og støttetimer.

 

Såfremt det er umuligt at få læst alle timer (mange fravæ­rende), eller fagområdet er specielt, - hjemkundskab, sløjd, håndarbejde, elektronik, datalære, metalsløjd, musik osv., eller der er mangel på kvalificeret vikardækning, kan elever i ydertimerne fra 6. – 10. klasse blive sendt hjem.